Маяк на острове Жужмуй.
Бумага, карандаш, мелки. 7 августа 1999 г.